Studenti budou do kurzu přihlášeni automaticky po zpřístupnění kurzu. Kurz je určen pouze pro studenty předmětu BH055 Poruchy a rekonstrukce. Tento komunikační kanál je hlavním zdrojem podkladů, pro práci ve cvičení.

Anotace kurzu BHB013/BH055: Jedná se zejména o zaměřování stávajícího stavu objektů, provádění stavebně – technického i historického průzkumu, identifikaci poruch podle vnějších příznaků a základní metody jejich odstraňování. Předmět se zabývá vytvořením výkresové dokumentace nově zrekonstruovaných budov. Studenti se seznámí s vývojem stavebnictví zákony v Čechách a na Moravě a o budování stavebních systémů a zásady na norem a konstrukčních předpisů.