Zde budou nahrány pouze odevzdané úlohy v předepsané formě - pouze studenti zapsané k Ing. Kacálkovi