Technologie I pro Ústav soudního inženýrství - zimní semestr. 13 týdnů Témata dle osnov předmětu, zápočet a zkouška.