Předmět je zaměřen na problematiku návrhu a posouzení geometrických parametrů koleje, tj. omezení jednotlivých geometrických parametrů, návrh prvků směrového a sklonového uspořádání železničních tratí, návrh geometrických parametrů pro jednotky s naklápěcími skříněmi. Prostor je věnován také posouzení odchylek geometrických parametrů koleje při stavbě a přejímce a při provozu a údržbě, dále pak prostorovému uspořádání železničních tratí – průjezdným průřezům a osovým vzdálenostem kolejí.