Kurz doprovází předmět CT002 určený pro magisterský studijní program v oboru Pozemní stavby se zaměřením Technická zařízení budov, vyučovaný v letním semetru 1.ročníku. Jsou zde prezentace přednášek a zadání úloh do cvičení s cílem podpořit samostatné studium zvídavách studentů.