Cíl předmětu:

Získání znalostí o tvorbě a aktualizaci map velkých měřítek a jejich využití.
Získat přehled o souvisejících předpisech a schopnost rozlišovat kvalitativní parametry map velkých měřítek.

Anotace předmětu:

 • Tvorba a aktualizace map velkých měřítek a jejich využití.
 • Podrobné měření, výpočetní práce, tvorba grafických výstupů.
 • Druhy map – rozdělení.
 • Právní předpisy a technické normy pro mapování.
 • Geodetické referenční systémy.
 • Státní mapové dílo.
 • Geodetické body a bodová pole.
 • Číslování bodů polohových bodových polí, pomocných a podrobných bodů.
 • Modernizace a rozvoj československých geodetických základů.
 • Kvalitativní parametry map velkých měřítek.
 • Výškopisné mapování.
 • Základní a účelové mapy.
 • Technická mapa obce, DTM, JDTM.
 • Digitální modely.
 • Mobilní mapování, laserové skenování.