Cílem kurzu je vytvoření uceleného přehledu informací o současné technologii stavby pozemních komunikací v ČR. Kurz je zaměřen na technologii provádění podloží a konstrukčních vrstev vozovek pozemních komunikací. Jednotlivá témata kurzu prezentují současný způsob provádění konstrukčních částí pozemní komunikace od podloží vozovky (aktivní zóny) přes konstrukční podkladní vrstvy vozovky až po krytové úpravy vozovek prováděných běžně v České republice. Velká část kurzu je věnována popisu optimálních strojních sestav a dílčích stavebních postupů při provádění zmiňovaných vrstev vozovek. Výstupem kurzu je praktický návrh a posouzení stavebních prací včetně bilancí rozvozu materiálů a provádění jednotlivých vrstev na konkrétně zadané reálné projektové dokumentaci vozovky pozemní komunikace.