Katastr nemovitostí a jeho vazba na stavební zákon, telekomunikační zákon, energetický zákon, vodní zákon, oceňování nemovitostí