Kurz obsahuje základní informace nutné k úspěšnému absolvování předmětu Experimentální metody v TZB, který je vyučován v magistrském studiu oboru S v zaměření TZB. Najdete zde přednášky, zadání do cvičení i cvičný test.