Kurz Vás provede učivem podle harmonogramu jednotlivých přednášek v daném semestru. Hlavní pozornost v dané problematice čistoty bude věnována znečišťujícím látkám, chemickému složení vod a matematickému modelování jakosti vody ve vodních tocích, kde v porovnaní se současnou náplní předmětu bude vytvořený nový prostor pro definovaní nových specifik týkajících se dostupných softwarů, matematických procesů ovlivňujících jakost vody a samotné tvorby modelů. Součástí učebnice bude zpracování samostatné kapitoly týkající se legislativy v oboru čištění a vypouštění odpadních vod, normalizace a evropské legislativy, včetně odkazů na základní české i zahraniční servery, ale i základních odborných termínů, anglicko-českého a německo-českého slovníku čištění odpadních vod s možností jeho otestování.