Znalost základních principů a možností využití hydroinformatiky ve vodním hospodářství.
Celkový přehled o vstupních datech, simulačních modelech ve vodním hospodářství a nástrojích CAD/GIS.
Získání praktických znalostí v oblasti využítí výpočetní techniky při projektování liniových vodohospodářských staveb.
Zvládnutí základů zpracování vodohospodářské projektové dokumentace v souladu s příslušnými normami a s použitím CAD/GIS.