Základní orientace v právních předpisech, především stavební a vodní zákon. Dále jsou zmíněny otázky tvorby a použití normativních podkladů v projektové praxi. Cílem je také osvojení si postupů při plánování, přípravě a vedení stavby. Seznámení se s problematikou tvorby a využití základní dokumentace pro potřeby výstavby a provozu vodohospodářských staveb. Zahrnuty jsou různé specializované typy vodohospodářské dokumentace. Jedná se jednak o studijní typy dokumentace a jednak dokumentaci provozní a realizační.