Slouží k získání aktuálních informací o vnitrozemských vodních cestách. Znalosti a dovednosti, které jim umožní samostatně řešit problematiku související s navrhováním sportovně rekreačních vodních cest a areálů.

Dodá základní informace z oblastí vodních cest a plavby, orientaci o stavu realizace vodní cesty Dunaj-Odra- Labe. Předmět navazuje na předměty Vodohospodářské stavby, Hydrotechnické stavby a Hyrotechnické stavby I.
Studenti získají podrobné informace o navrhování příčných profilů, oblouků, průplavů a funkčních objektů včetně jejich dispozičního řešení, zakládání a provádění, měření i technicko-bezpečnostní dohled. Doplňkově také informace o dotacích a protipovodňových opatřeních včetně kotvení plavidel. Informace o ŘVC, SPS a tzv. kapitánských zkouškách a jejich platnosti, registrace plavidel, překladiště, kotvení a zimoviště.