Studiem předmětu získají studenti základní informace o vodohospodářských stavbách a z předmětu hydraulika včetně aplikací (propustky, odlehčovací objekty, poldry). Znalosti a dovednosti jim umožní orientaci v odborné problematice, názvosloví, činnosti, rozšíření své odborné činnosti.

Základní informace z oblastí vodního hospodářství a stavitelství, doplnění kvalifikace včetně základních znalostí hydrauliky, hydrologie, zpracování povodňových plánů, správa, údržba a plánování v oboru. Informace o klastrech a oborech jejich činnosti včetně NCA.

Laboratorní modelová výuka a výzkum. Měřicí technika a spolehlivost měření.

Možnost výuky také v A, R, D včetně ERASMUS+.