Studiem předmětu získají absolventi základní informace, znalosti a dovednosti, které jim objasní modelování hydraulických i technologických jevů, měření a ověření projektovaných parametrů.

Navazuje na základní znalosti z hydrauliky, vodohospodářských staveb a objektové hydrauliky.
Podrobné informace z teorie měřítek podobnosti a přepočtů veličin. Měření včetně prezentace metody EIS. Praktická výuka v laboratoři. Zkušenosti z mezinárodních výzkumných programů – EUREKA, Visegradský fond.

Možnost výuky také v A, R, D včetně ERASMUS+.