Z literatury, konferencí a seminářů, z uváděných přehledů a zpráv jednotlivých vodárenských společností je patrné, že v různých zemích se používají v problematice ztrát vody různé termíny a ukazatele. Často lze zjistit, že tentýž termín nemá u některých uživatelů autentický obsah. Zároveň jsou velmi často používány pro tentýž ukazatel různé fyzikální jednotky. To je jednou z příčin, proč se mezinárodní nevládní organizace International Water Association - IWA v poslední době velice intenzivně zabývá touto problematikou se snahou sjednotit a doporučit používání jednotných ukazatelů při hodnocení systémů zásobování vodou. Výsledkem aktivit IWA v této oblasti je první návrh struktury a definice jednotlivých ukazatelů (PI - Performance Indicators) [1].