Studiem předmětu získají studenti základní informace o plánování a realizaci vodohospodářských staveb. Organizace výstavby, harmonogram, dokumentace, výběrové řízení, dotace a monitorování. Rozšíření své odborné činnosti.

Základní informace z oblastí vodního hospodářství a stavitelství, doplnění kvalifikace včetně základních znalostí hydrauliky, hydrologie, zpracování povodňových plánů, správa, údržba a plánování v oboru. Informace o klastrech a oborech jejich činnosti včetně NCA.

Laboratorní modelová výuka a výzkum. Měřicí technika a spolehlivost měření.