Studenti si rozšíří své základní znalosti zdravotně technických instalací zejména v oblastech čerpací techniky, sprinklerových hasicích zařízení, hospodaření se srážkovými vodami a přípravy teplé vody. Budou schopni rozhodnout o koncepci zásobování budov vodou, provádět související hydraulické výpočty, navrhovat příslušné čerpací stanice a zpracovávat potřebná schémata. Získají znalosti o sprinklerovách hasících zařízeních, vsakovacích zařízeních, retenčních nádržích a využívání srážkových vod. Studenti budou schopni navrhovat přípravu teplé vody dle analýzy její potřeby v budovách.