Kurz pro předměty CT014 Řízení a provozování TZB pro 2. ročník zaměření TZB oboru S a pro předmět NTA038 Systémy měření a regulace v TZB. Obrazový doprovod k přednáškám, zadání do cvičení.