Tento kurz slouží k poskytování studijních materiálů do cvičení z předmětu BOA002 Prvky kovových konstrukcí.