Předkládaný kurz si klade za cíl podat základní přehled o dostupných prostředcích mobilní protipovodňové ochrany. Studijní materál byl vytvořen za podpory projektu: Inovace předmětů navazujícího magisterského studijního programu Stavební inženýrství (CZ.1.07/2.2.00/07.0410)