Prohloubení poznatků a tvůrčích schopností k tvorbě vnitřního prostředí budov systémy vytápění. Studenti si prohloubí své znalosti o systémech vytápění budov. Po absolvování předmětu budou studenti schopni navrhovat standardní řešení vybraných systémů. Student bude mít základní znalosti k vypracování projektové dokumentace vytápění s použitím různých druhů otopných ploch a soustav. Získá přehled o návrhu kotelen, předávacích stanic a kogenerační technice.