Studenti si osvojí odbornou terminologií svého studijního oboru (konstrukce, dopravní stavby, pozemní stavby, stavebně materiálové inženýrství, vodní stavby, geodézie a kartografie, ekonomika a management ve stavebnictví). Studenti se zlepší v porozumění základnímu odbornému anglickému textu a budou schopni vytvořit krátkou prezentaci na odborné téma a přednést ji před svými kolegy.