Zákon o dráhách. Vyhlášky ministerstva dopravy a spojů dotýkající se železniční dopravy. Právní předpisy, jejichž znalost je povinná pro inženýry a související veřejnoprávní a soukromoprávní. Mezinárodní smlouvy a dohody (AGC, AGTC, AETR, IRU, TER aj.). Usnesení vlády o projektu ekologizace dopravy zboží kombinovanou dopravou. Střednědobá a dlouhodobá strategie v dopravě železniční. Modernizace koridorů Českých drah. Přepravní systémy, základní dělení. Obecné podmínky pro výstavbu a provozování dopravy vyplývající z mezinárodních dohod. Systém kombinované dopravy. Kontejnerový přepravní systém. Systémy výměnných nástaveb, silničních návěsů a souprav. Systémy podvojných návěsů, kontejnerová přeprava a přeprava osobních automobilů. Integrovaný dopravní systém. Dopravní obsluha ve veřejném zájmu.