Cílem předmětu je předání teoretických i praktických znalostí a dovedností z oblasti udržitelné výstavby. Po jeho absolvování budete schopni: 

- definovat a aplikovat principy udržitelné výstavby

- pracovat s vybranou metodikou pro hodnocení udržitelnosti budov

- navrhovat stavby s nízkými svázanými energiemi a emisemi

- navrhovat stavby pro bezbariérové užívání

- provádět hodnocení životního cyklu materiálů a staveb