Podklady pro zpracování části TZB pro BP oboru EVB.