NTA041 Počítačové modelování 2

Počítačové modelování 2 pro studijní program EVB.

Garant, přednášející a cvičící: prof. Ing. Ondřej Šikula, Ph.D.