Stavba dopravní cesty, základy technologie traťových prací, drobná mechanizace pro práci s kolejnicemi, pražci, upevňovadly a pro opravy geometrických parametrů koleje, ostatní drobná mechanizace
Rozpad konstrukčního a geometrického uspořádání koleje, příčiny a způsob odstraňování. 
Speciální vozidla pro dopravu osob a materiálu, mechanizace pro odstraňování sněhu a vegetace. 
Stroje pro práci na železničním svršku (strojní čističky kolejového lože, automatické strojní podbíječky, stroje pro výměnu pražců, pluhy na úpravu kolejového lože, zhutňovače kolejového lože, dynamické stabilizátory).
Mechanizace pro svařování, broušení a reprofilaci kolejnic. Mechanizace pro práci na železničním spodku. 
Měřící a diagnostické prostředky. Komplexní technologie prací. Organizace opravných prací a výluk.