Výukový kurz pro předmět Vnitřní prostředí oboru EVB.