Cílem předmětu je poskytnou základní znalosti prostředí MS Excel, které studenti využijí v dalších zejména odborných předmětech. Ve cvičeních jsou zpracovávány jednoduché inženýrské úlohy z různých oborů FAST.

Získání znalostí způsobů praktického řešení některých typických úloh inženýrské geodézie.

Obsahem kurzu jsou pokročilé funkce Excelu a jejich využití při řešení inženýrských úloh. Cílem kurzu je poskytnout záladní informaci o možnostech využití VBA při vytváření Uživatelsky Definovaných Funkcí (UDF). Účastník kurzu se seznámí se syntaxí jazyka VBA, základními objekty DOM (Document Object Model) Excelu a naučí se vytvářet UDF pro své odborné potřeby.

Předkládaný kurz si klade za cíl podat základní přehled o dostupných prostředcích mobilní protipovodňové ochrany. Studijní materál byl vytvořen za podpory projektu: Inovace předmětů navazujícího magisterského studijního programu Stavební inženýrství (CZ.1.07/2.2.00/07.0410)