Španělština pro začátečníky I. V kurzu budou probrány lekce 5 až 8 podle učebnice ESPAŇOL EN MARCHA - Nivel Básico (A1 - A2)

Tento kurz je zaměřen na následující oblasti:

- porozumění každodenně používaným výrazům a základním frázím, umožňujícím uspokojovat základní životní potřeby,

- schopnost představit sebe a jiné a umět se ptát na osobní údaje.

Student zvládne porozumnění základním informacím, pokud jsou vyjádřeny zřetelně a standartním způsobem, naučí se vytvářet jednoduché texty týkající se základních témat, dosáhne úrovně A2 nižší SERR