Společnost, skupina a tým, obecná sociologie, evoluce komunikace, teorie komunikace, mezilidské a pracovní vztahy, moderní prezentace a komunikace, public relations, individuální a pracovní komunikace, komunikace v řízení, komunikace v managementu, komunikace s veřejností a s médii, moderní styly v komunikaci.

Psychologie, její předmět a úkoly v rámci organizace a řízení, pracovní výkon a kariéra člověka, požadavky na osobnost řídících pracovníků, manažerské funkce, hodnocení pracovníků, motivace a odměňování pracovníků, komunikativní dovednosti manažera, nonverbální komunikace, prevence konfliktů a jejich řešení, přizpůsobovací techniky pasivní a aktivní, aseritvita, styly řízení, public relations.

Předmět zabezpečuje orientaci v měkkých dovednostech ve firemní praxi, zvyšuje uplatnitelnost a konkurenceschopnost absolventa. Předmět průřezově seznamuje studenty se základními měkkými dovednostmi, které zefektivňují kariérní i osobnostní růst absolventa.

Gives an orientation in an interpersonal communication (especially considering managment position). Teaches an ability to discern and be accustomed to the structure of jobs of a particular organization. Teaches an ability to recognize and effectively protect against risk factors connected with a management positions. Passes on an ability to understand the course of the conflict and to deal with it effectively.