Předmět nabízí základní orientaci v praktických měkkých dovednostech používaných ve firmách, zvyšuje pracovní uplatnění a konkurenceschopnost absolventů. Předmět průběžně seznamuje studenty s měkkými dovednostmi, které absolventa efektivně vedou k kariérnímu a osobnostnímu růstu.

Cílem předmětu je seznámit studenty s aplikovanou psychologií, sociologií a teorií komunikace a se základními pojmy souvisejícími s lidskou komunikací. Studenti by měli získat vhled do lidské komunikace a získat povědomí o různých překážkách pro autentickou komunikaci (pracovní i partnerskou). Tyto znalosti by měli být schopni využít v každodenním životě, zvláště při získávání zaměstnání a na pracovišti. Studenti budou znát základy psychologie, sociologie a teorie komunikace v praxi, budou je schopni využít v praktických situacích inženýrské praxe.


Orientace v mezilidských situacích ve firemní praxi, schopnost aplikovat získané znalosti a dovednosti v osobním i profesním životě. Schopnost účelně se emočně i myšlenkově regulovat ve směru svého kariérního růstu i výkonnosti pro firmu. Schopnost nahlížet na lidské vztahy, na skupinové procesy, na vlastní komunikační styl a aktivně je přetvářet pro potřebu firmy.

Předmět zabezpečuje orientaci v měkkých dovednostech ve firemní praxi, zvyšuje uplatnitelnost a konkurenceschopnost absolventa. Předmět průřezově seznamuje studenty se základními měkkými dovednostmi, které zefektivňují kariérní i osobnostní růst absolventa.

Gives an orientation in an interpersonal communication (especially considering managment position). Teaches an ability to discern and be accustomed to the structure of jobs of a particular organization. Teaches an ability to recognize and effectively protect against risk factors connected with a management positions. Passes on an ability to understand the course of the conflict and to deal with it effectively.