Student si osvojí slovní zásobu v rozsahu 800 slov,základy gramatiky pro vyjadřování se v přítomném čase, minulém a budoucím čase. Bude schopen přečíst, přeložit snadnější text, komunikovat o jednoduchých skutečnostech, vyjádřit vlastní názor. Výstupní úroveň A1 evropského referenčního vzdělávacího rámce.