Pokročilé navrhování a projektování v architektuře a stavebnictví pomocí aplikace podporující technologii BIM (ArchiCAD). Kurz se zabývá pokročilým využitím softwaru, ukázkou technologií 3D skenu, VR a dalších nástrojů pro automatizaci a urychlení projekční činnosti.

Úvod do navrhování a projektování v architektuře a stavebnictví pomocí aplikace podporující technologii BIM (ArchiCAD). Kurz se zabývá základním využitím softwaru.

Kurz slouží jako podpora předmětu BUA011 Projektování BIM II na oboru Environmentálně vyspělé budovy. Nejprve musíte být zaregistrovaní ve vyučování tohoto předmětu a potom vám bude kurz zpřístupněn.

Kurz pro externí posluchače.

Kurz seznamující s pokročilými metodami v BIM a uplatněním BIM modelu v dalších fázích projektu.

BIM I
Kurz Revitu pro začátečníky
Jakmile budou studenti zaregistrování k předmětu, tak se kurz otevře.

Úvod do počítačového navrhování v architektuře a stavebnictví pomocí aplikace podporující technologii BIM (Revit).

Kurz je oporou pro základní výuku předmětů VUC005 a BUA015 v Revitu. Nejprve musíte být zaregistrováni k vyučování příslušného předmětu a potom vám bude kurz zpřístupněn.